Badanie płuc i oskrzeli

Spirometria to badanie czynnościowe układu oddechowego, podczas którego mierzy się objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Badanie wykonuje się przy pomocy urządzenia zwanego spirometrem

Spirometria jest podstawowym badaniem służącym do rozpoznawania zwężenia oskrzeli oraz do oceny funkcji płuc. Badanie spirometryczne pozwala na wykrycie chorób układu oddechowego takich jak astma oskrzelowa czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).  

Podczas badania spirometrycznego mierzy się wiele parametrów, takich jak:
-FVC (Forced Vital Capacity) - pojemność życiowa płuc - maksymalna ilość powietrza, jaką można wydyszeć po pełnym wdechu,
- FEV1 (Forced Expiratory Volume in 1 second) - objętość wydychanego powietrza w pierwszej sekundzie,
- FEV1/FVC stosunek objętości wydychanego powietrza w pierwszej sekundzie do pojemności życiowej płuc,
- PEF (Peak Expiratory Flow) - szczytowy przepływ wydechowy.

Badanie spirometryczne jest bezbolesne i nieinwazyjne. Przed badaniem należy jednak poinformować lekarza o przyjmowanych lekach oraz chorobach układu oddechowego.

 

 

 

 

Mobilne Centrum Badań

#STAWIAMY NA PROFILAKTYKĘ