Badanie tętnic kończyn Dolnych

Co to jest choroba tętnic obwodowych (PAD - Peripheral Arterial Disease)?
PAD to problem z krążeniem, w którym zwężone tętnice zmniejszają przepływ krwi do kończyn.
Gdy rozwija się PAD, w twoich kończynach - zazwyczaj nogach - nie ma wystarczającego przepływu krwi, aby nadążyć za popytem. Powoduje to objawy, zwłaszcza ból nóg podczas chodzenia (chromanie przestankowe).

Ponad 70% pacjentów nie wie o chorobie, ponieważ nie odczuwa ani nie rozpoznaje objawów, dopóki nie wystąpią poważne komplikacje.

PAD może być oznaką bardziej powszechnego gromadzenia się złogów tłuszczowych w tętnicach (miażdżyca tętnic). Ten stan może zmniejszać przepływ krwi do serca i mózgu, nie tylko do nóg.

Dzięki wczesnej diagnozie lekarz pomoże ci określić najlepsze leczenie.

50%

50%

 

Wczesna diagnoza PAD w podstawowej opiece zdrowotnej
ma kluczowe znaczenie.

Kto musi być zdiagnozowany pod kątem PAD lub LEAD?​

! Grupa ryzyka LEAD
1. Pacjenci z klinicznym podejrzeniem LEAD:

  • Niewykrywalny puls w kończynach dolnych
  • Typowe chromanie przestankowe lub objawy sugerujące LEAD
  • Nie gojąca się rana kończyny dolnej


2. Pacjenci ze stanami klinicznymi, które mogą powodować ryzyko LEAD:

  • Choroby miażdżycowe: CAD, wszelkie PAD
  • AAA, CKD, niewydolność serca
Wszystkie osoby z grupy ryzyka powinny być monitorowane
w kierunku PAD/LEAD


 
3. Osoby bezobjawowe zagrożone LEAD

70% pacjentów z PAD nie odczuwa żadnych objawów i nie jest diagnozowanych.
Stowarzyszenia kardiologiczne zalecają monitorowanie indeksu kostkowo-ramiennego na całej grupie ryzyka PAD w celu wczesnego wykrycia choroby.
Wszyscy w grupie ryzyka powinni zostać sprawdzeni pod kątem PAD / LEAD.

 

 

 

 

 Mobilne Centrum Badań 

#STAWIAMY NA PROFILAKTYKĘ