Badanie tętnic kończyn Dolnych

Na czym polega choroba tętnic obwodowych (ang. peripheral arterial disease, PAD)?

Choroba tętnic obwodowych to poważne schorzenie spowodowane zaburzeniem krążenia w nogach. Tętnice w kończynach dolnych ulegają zwężeniu w wyniku tworzenia się blaszek miażdżycowych, czyli odkładania się cholesterolu w ścianach tętnic, co ogranicza przepływ krwi bogatej w tlen. Problem ten może pojawić się we wszystkich tętnicach ciała. U prawie 60% pacjentów cierpiących na PAD niedrożność występuje w nogach oraz w sercu lub mózgu.

 

Co to jest wskaźnik kostka-ramię (ang. ankle brachial index, ABI)?

Wskaźnik kostka-ramię to iloraz ciśnienia mierzonego na ramieniu i ciśnienia mierzonego na lewej i prawej kostce. Wynik pomiaru stanowi dla lekarza informację o występowaniu choroby tętnic obwodowych. Na podstawie tej wartości można ustalić obecność oraz stopień zaawansowania choroby, potencjalne problemy, środki zapobiegawcze oraz przebieg leczenia.

 

Ważne fakty:

Na PAD cierpi 15% osób powyżej 45. roku życia.

Odpowiednio wczesne wykrycie PAD podnosi skuteczność leczenia i zapobiega poważnemu niedokrwieniu.

U osób, u których zdiagnozowano PAD, ryzyko wystąpienia zawału serca lub udaru jest pięcio-, sześciokrotnie wyższe niż u osób zdrowych.

U osób cierpiących na cukrzycę ryzyko wystąpienia PAD jest dwu-, trzykrotnie większe.

Czynnikami ryzyka wystąpienia PAD są: nadciśnienie, otyłość i brak aktywności fizycznej.

 

O miażdżycy wiemy, że może być przyczyną zawału serca, wiemy też, że może spowodować udar mózgu. Ale ilu z nas kojarzy miażdżycę z bólem nóg? Tymczasem miażdżycy w naczyniach serca lub mózgu zwykle towarzyszy miażdżyca w naczyniach krwionośnych nóg.

– Najczęstszą przyczyną schorzeń naczyń układu obwodowego jest miażdżyca – wyjaśnia prof. Aleksander Sieroń ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, krajowy konsultant w dziedzinie angiologii. – Pierwsze jej symptomy łatwo zlekceważyć. Może to być lekki ból w łydce podczas chodzenia po płaskim terenie. Z czasem jednak ból staje się coraz silniejszy. Jeśli przystaniemy, drętwienie i ból ustępują po 5–10 minutach, ale powracają, gdy znowu zaczniemy iść – dodaje.

Kiedy jednak choroba nie daje jeszcze objawów, można ją rozpoznać mierząc wskaźnik „kostka–ramię” – ABI. Warto go oznaczyć, żeby zatrzymać rozwój chorób układu krążenia i by uniknąć powikłań. Wskaźnik „kostka–ramię” to wynik dzielenia ciśnienia skurczowego mierzonego na stopie i ciśnienia skurczowego na ramieniu.

U zdrowego człowieka wynik ABI powinien wynosić pomiędzy 0,9 i 1,15. ABI poniżej 0,9 świadczy o zwężeniu w tętnicach obwodowych, czyli rozwijającej się miażdżycy, co może doprowadzić do udaru. Wynik powyżej 1,15 oznacza z kolei sztywnienie i zwężenie tętnic, co często zdarza się przy cukrzycy i miażdżycy.

Niestety, badanie jest u nas wykonywane zbyt rzadko. Kilkuminutowy pomiar ciśnienia we wszystkich kończynach, czyli na ramionach i stopach powinien być wykonywany rutynowo podczas okresowych badań ogólnych – podkreślają specjaliści – najlepiej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

– Lekarz widząc pomiar wskaźnika może wówczas zdecydować, jak pilnie należy pacjenta skierować do chirurga lub kardiologa – mówi prof. Waldemar Kostewicz, chirurg naczyniowy, prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Badanie ABI – raz w roku – zalecane jest szczególnie pacjentom z problemami kardiologicznymi lub z cukrzycą, ale także wszystkim zdrowym osobom, które mają 50 i więcej lat.

 

 

 

 Mobilne Centrum Badań 

TEL: 12 307 09 50